Hizmet Detay

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Risk Analizi, Raporu Ve Revizyonları

Şirketinizde;

Fizyolojik, biyolojik, psikososyal etmenler ve doğal afetler gibi karşılaşılabilecek her türlü risk etmenlerinizi saptamak,
Risk seviyelerinizi belirleyerek değerlendirmelerini yapmak,
Sağlık ve güvenlik önlemlerinin uygun yöntemlerle alınması ile ilgili yapılması gerekenleri belirlemek,
Gerekli hallerde bu raporların değişen çalışma ortamına uygun bir biçimde revize edilerek firmanıza sunmaktır.